67f2d69617927b39ae648060317275556129d57a
Back to work

50 kilos of dynamite!

Kaninen er i gang med fargerike eksperiment til årets UKM: Forberedelser, øving, prøving og feiling. UKM kommer snart til et sted nær deg!

97f4a4654aa1709437b2197a1a8e0c1a6f1d36fe De0d47f3804d2e6c04bed2db70e3d14aa4cd59b3 21216222e81971cf1e960b9a662514bfeb1a8881 6e0f94d116c1148b7ea623d0a918e038798db5f3